КАКВО ПРАВИМ

Предлагаме услуги, изцяло съобразени с конкретните нужди на вашия бизнес. Възползвайте се от прозрачни условия, в които предвиждате, планирате и контролирате всички разходи.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ

Предлагаме различни обучения по ИТ за специфични групи и нужди.
Обученията се организират в Центъра за обучение в Братислава, Словакия,
който има богат опит в организирането и провеждането на обучение по различни теми от сферата на ИТ.