News
14 октомври 2015

ДНИ НА КАРИЕРАТА 2015

На 14 октомври 2015 г. Соитрон взе участие в единствения по рода си кариерен форум, провеждан в България – „Национални дни на кариерата“, където компанията представи своята дейност и свободни позиции пред младата аудитория.

Форумът е насочн към компании в следните сектори: ИТ, телекомуникации, аутсорсинг на бизнес процеси (АБП). Тази година общо 74 компании представиха своите свободни стажантски и работни позиции пред над 750 студенти и млади специалисти.
Компаниите бяха удовлетворени от големия брой хора, присъстващи на събитието, и се съгласиха, че много от гостите са обещаващи кандидати и имат потенциала да станат техни бъдещи служители. Студентите и младите спецалисти също споделиха своето удовлетворение от интригуващите оферти, отправени от многобройните успешни и водещи работодатели.

 

 

Галерия