КОИ СМЕ НИЕ

Соитрон предлага външни и управлявани ИТ и бизнес услуги, обезпечава реализирането на базирани в EMEA проекти и поддържа инфраструктури за клиенти от България.

НАШИЯТ ОПИТ
УПРАВЛЯВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ

Усетете разликата между традиционната ИТ оперативна работа и управляваните от Соитрон услуги с допълнителна стойност и гарантирани иновации. Нашият прозрачен модел винаги ви гарантира челното място. Вие ни представяте визията си, а ние ви осигуряваме контрол върху КПЕ и разходите, за да се съсредоточите върху важните неща от бизнеса.

Създаване на компанията

Приходи 2018

Соитрон служители

Среден ръст на оборота на годишна база

КЛЮЧОВИ ХОРА

Tomáš Turkovič Director for Outsourcing
Lyubomir Chavdarov Delivery Manager, Global Engineering
Viktoriya Petrova Service Delivery Manager
Marian Skakala Chairman of the Board
Mina Dimitrova Recruitment Manager

Member of

НАШИЯТ ОПИТ

МЕЖДУНАРОДНО СИСТЕМНО ИНТЕГРИРАНЕ

Соитрон Груп, представлявана от 6 успешни фирми, предлага на клиентите си проекти и услуги за ИТ мрежи повече от 24 години. Гордеем се с опита си, задълбочените си познания и препоръките от клиенти, особено в сферата на многоканалните контактни центрове и уникалните решения за доставчици на услуги с фокус върху DPI и видео функциите. Дългогодишният ни опит с ИТ инфраструктури, обединени комуникации и компетентностите ни в сферата на сигурността представляват добра основа за реализиране на вашите проекти за системно интегриране.

УПРАВЛЯВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ

Ние поемаме управлението на вашите ИТ системи, а вие се грижите за бизнеса си.
Управляваните външни услуги на Soitron помагат на клиентите да инвестират в ИТ съобразно бизнес целите си. Нашите прозрачни, гъвкави модели за доставка и търговия намаляват разходите и осигуряват надеждна и стабилна работа и развитие. Екипът ни от висококвалифицирани технически специалисти осъществява проектите на клиентите съобразно най-добрите практики в индустрията.

СПЕЦИАЛНИ РЕШЕНИЯ

В Соитрон ценим иновативните проекти, които помагат на клиентите да се развиват по-бързо. Наскоро реализирахме уникално решение за мобилните полицейски служби на Министерство на вътрешните работи на Словакия, гласова идентификация на биометрични данни за клиенти на Tatra banka в Словакия (част от групата на Raiffeisen) и Ръководство на въздушното движение (ROMATSA) в Румъния.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

2009 Soitron Annual Report
Download in EN (PDF)
2010 Soitron Annual Report
Download in EN (PDF)
2011 Soitron Annual Report
Download in EN (PDF)
2012 Soitron Annual Report
Download in EN (PDF)
2013 Soitron Annual Report
Download in EN (PDF)
2014 Soitron Annual Report
Website in EN