IT-SMART MIGRATION PROGRAMME

HP Enterprise Services, най-голямото глобално бизнес звено на HP, трябваше на намери паневропейски партньор за изнесени услуги, за да осъществи проект с изключително сложни за управление услуги с цел подобряване на ефективността и спестяване разходи за 50 от ключовите си европейски клиенти в рамките на 18 месеца.
Беше създаден казус 17.07.2018

За проекта накраткоy

  • Soitron улеснява най-големият европейски проект на HP за миграция на ИТ дейности досега, свързан с миграцията на 50 ключови клиенти към новата система за работни потоци в рамките на 18 месеца.

Страни, участващи в проекта

  • изпълнение на проекта в: Обединеното кралство, Чешката република, Словакия, Германия и България
  • приложение на проекта във всички държави от региона на Европа, Близкия изток и Африка
  • продължителност на взаимоотношенията – 18 месеца

Резултати

проект, изпълнен навреме със спестени разходи в размер на 3 милиона долага.

спестяванията за клиента са оценени на 18,3 милиона долара.

Patrick Leghie

HP Enterprise Services

Soitron беше наш партньор през тази изключително важна програма. Цялата компания от ръководителите на проекти до висшето ръководство проявиха невероятна гъвкавост и ангажираност, за да изпълнят проекта навреме и съобразно предвиденото в бюджета. Несъмнено е, че първоначално ни привлече това, че Soitron очевидно могат да се справят с тази работа; но с напредване изпълнението на проекта стана ясно, че тяхната решителност доведе проекта до успешен край.