МИГРАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ ЗА ИТ (ITSM) С ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ КАЧЕСТВА

Soitron предоставя на Hewlett Packard Enterprise (HPE) цялостно решение за проект по неотложна миграция на наследена платформа, свързана с 37 от най-големите клиенти на HPE в Северна и Латинска Америка
Беше създаден казус 17.07.2018

За проекта накратко

След няколко изключително успешни проекта по миграция в Европа HPE избира Soitron за управлението на сложния и значим проект по трансформация, който обхваща региона на Северна и Латинска Америка.

Важният проект е свързан с наследена платформа EDS, която е автоматично прехвърлена на HPE след придобиването през 2008 г. Налага се HPE да подобри и консолидира услуги за голям брой от своите клиенти на нова цифрова платформа за работен поток, преди предстоящото извеждане от употреба на наследената платформа.

Решението

Успешното придобиване на EDS от страна на HPE през 2008 г. доведе до това, че наследените клиенти бяха свързани с различни оперативни модели за управление на услугите за ИТ (ITSM).

Наследените клиенти на EDS продължават да използват установения оперативен модел, основа на наследената инфраструктура, инструменти и процеси, докато клиентите на HPE използват различни модели за сътрудничество, основани на нова цифрова платформа за работен поток.

Transaction volumes:

Soitron отговаря за профили с общ обем от всички модули (обаждане за услуга, инцидент, проблем, промяна, заявка (IMAC)), възлизащи на почти 15 000 на месец.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОБЕМ НА МИГРАЦИЯ НА ПРОФИЛИ:

* инциденти: 8 279 * промени: 748 * обаждания за услуги: 4 141 * проблеми: 103 * IMACS: 1 321