ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ (свързан с преход и трансформиране)

В началото на 2016 г. Hewlett-Packard Enterprise реши да създаде допълнителен екип в своя отдел “Подобряване на продажбите и разработване на решения”, който да предоставя функции по поддръжка на Центъра за корпоративни решения в София. Към онзи момент съществуваше екип с подобни функции, но основното предизвикателство се коренеше в това, че отговорностите не бяха достатъчно ясно очертани и, въпреки че членовете на екипа разполагаха с богат професионален опит, те трябваше да изпълняват различни задачи, които не винаги бяха свързани с отговорностите на екипа и не винаги съответстваха на техните умения.
Беше създаден казус 24.01.2017

Изисквания

  • Стабилен местен партньор, който ще участва в прехода и трансформирането на екип, обслужващ глобален сектор, и ще гарантира въвеждането на новия Модел на обслужване в работата му.
  • Първично набиране на служители, както и цялостен поток на работа с човешките ресурси.
  • Запазване на обхвана на предишния екип, но и разработване на по-функционален метод за заявки с цел оптимизиране на човешките ресурси и повече прозрачност.

Решения

  • Преход на услугата от една компания за аутсорсинг към друга такава.
  • Трансформиране на прехвърлената услуга с цел подобряването й.

Резултати

Спестяване на разходи.

Подобрено качество.

По-къс период за предоставяне на отговор по дадена заявка (от 4 часа на 2 часа)

Оптимизиране на ресурсите.

Навременна доставка, спазване на кратки срокове.

По-добро разбиране на потребностите и изискванията по отношение на конкретната заявка.