От преброяване на хора към преброяване на сървъри

През 2003 г. Hewlett-Packard Technology Group (HP) (наричана за кратко „HP“) решава да изгради нов европейски ИТ център за управление и поддръжка на сървъри в Словакия. Към онзи момент ръководителите не са наясно, че биха могли успешно да се конкурират с подобни центрове в по-евтините държави от азиатския регион благодарение на квалифицирания персонал, който могат да си позволят в Словакия.
Беше създаден казус 23.02.2016

Изисквания

  • стабилен локален партньор, който ще участва в създаването на глобален ИТ център и ще обезпечава подбора на персонал, както и общото управление на човешките ресурси
  • непрекъснато съкращаване на разходите и рационализиране на услугите след началото на сътрудничеството

Решения

  • промяна на договора от „наемане на персонал“ към „модел на обслужване“ (клиентът не плаща според броя на служителите в центъра, а според използваните услуги)
  • намаление на единичната цена на предоставяните услуги и подобряване на качеството чрез по-висока производителност, мотивация и принос на външния персонал

Резултати

по-висока производителност вследствие на освобождаване на HP мениджърите от рутинните процедури, свързани с оперативното

управление на центъра намаление на единичната цена за индивидуални услуги с до 15% в рамките на трите години

ефективен контрол чрез подбрани индикатори

подобряване на съответствието с установените критерии за качество

ограничаване на текучеството на персонала и повишаване на неговата удовлетвореност и ангажираност

гаранция за качество благодарение на опция в договора за отстъпка от цената на услугите