ПРОГРАМА ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИТ УСЛУГИ, КОЯТО НЕ ПРИЛИЧА НА НИКОЯ ДРУГА ПРОГРАМА

Обобщение на проекта

IT-SMART бешe програма за трансформация, която бе успешно реализирана от „Соитрон“ в Европа. Тя включваше стандартизирането на стари пакети във връзка с работния процес на 50 от водещите европейски клиенти на HPE, всеки от които се нуждаеше от осъвременяване, преоценяване или прекратяване, както и архивирането на данни за сделки. “Соитрон“ завърши проекта навреме, без да надхвърля бюджета, като успя да помогне на HPE да спести 18,3 милиона щатски долара.

 

Royal Dutch Shell, една от шестте световни водещи компании в предлагането на петрол и газ, също трябваше да бъде прехвърлена към новата платформа на HPE. Поради изключително обемния, взаимосвързан и сложен характер на трансформацията на Shell, извършването на същата беше насрочено за след приключването на програмата IT-SMART. Необходимостта на Shell от реализиране на сложната ИТ услуга се дължеше на множеството партньори и технологии на компанията, разпръснати из целия свят.

 

Освен това услугата беше отчетливо видима и бе интегрирана във всички аспекти на бизнеса на Shell, като тя успя да засегне всеки един от 180 000-те служители на компанията по един или друг начин. Това означаваше, че ако нещо се обърка, проблемът ще доведе до значителен застой и ще причини особено големи смущения и разходи по отношение на целия глобален бизнес на Shell. Въпреки това миграцията трябваше да бъде осъществена, тъй като Shell беше последният клиент на HPE на старата EDS платформа, а технологията беше в края на жизнения си път. Ето как всичко това създаде огромен натиск върху HPE да прехвърли Shell към новата платформа възможно най-скоро.

Клиент

Hewlett Packard  Enterprise

Hewlett Packard Enterprise е водеща технологична компания в индустрията, която помага на своите клиенти да напредват все по-бързо и все повече. Благодарение на факта, че ние разполагаме с най-богатото портфолио в сферата и че облакът ни намира широко приложение от центровете за данни до работното място, нашите технологии и услуги помагат на клиентите на компанията по целия свят да направят информационните си технологии по-ефективни, по-продуктивни и по-сигурни.

Royal Dutch Shell

Повече от 100 години компанията Shell е пионер в областта на технологиите. Тя е разработила много нововъведения, които са променили облика на индустрията, с цел предоставяне на горивата, от които нейните клиенти и партньори имат нужда.

От 2007 г. до сега Shell е изразходвала повече от 1 млрд. щатски долара на година за научноизследователска дейност и разработки. През 2014 г. нашите разходи за научноизследователска дейност и разработки бяха 1,2 млрд. щатски долара. Техническият и инженерният персонал на Shell наброява повече от 43 000 души.

Предприятията на Shell функционират в повече от 70 страни и територии, извършвайки дейност, включваща проучването и производството на нефт и газ; производството и предлагането на течен природен газ и течности, произведени от газ; производството, предлагането и доставката на петролни продукти и химикали, както и разработването на проекти за възобновяема енергия. Компанията Royal Dutch Shell е регистрирана в Англия и Уелс, а седалището и се намира в Хага. Тя е включена в списъците на фондовите борси в Лондон, Амстердам и Ню Йорк.