РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИНТЕРНЕТ НА ВЕЩИТЕ

„Соитрон“ ще ви помогне да разработите цялостна стратегия относно Интернет на вещите, която ще бъде от ключово значение за успеха на трансформацията на дигиталния бизнес в рамките на организацията ви.Интернет на вещите предоставя лесен начин за провеждане на комуникация между устройствата и системите на дадена компания. Устройствата могат да бъдат всякакви – от обикновени потребителски вещи до машини и поточни линии. Ако се ползват правилно, събраните данни могат да подобрят много дейности, които са част от вашите бизнес процеси. Качествено реализираните решения по отношение на Интернет на вещите ви позволяват да наблюдавате и управлявате бизнес процесите си, да автоматизирате услугите и процедурите и да взаимодействате по-пълноценно с клиентите и доставчиците.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

КАРТА НА РЕШЕНИЯТА НА “СОИТРОН” ВЪВ ВРЪЗКА С ИНТЕРНЕТ НА ВЕЩИТЕ

В следната карта на решенията във връзка с Интернет на вещите посочваме най-добрите устройства, предавателни мрежи и софтуерни платформи, избрани от нас. За всеки от вашите проекти е предоставена подходяща визуализация на данни, като е предвидено и нейното експортиране към други системи.

Map of IoT solutions

УНИКАЛНА LOTT ПЛАТФОРМА

“Соитрон Груп” създаде за своите клиенти уникална LOTT платформа, която позволява свързването на устройства от различни производители и с различни мрежови оператори. Платформата позволява въвеждането на цялостни решения във връзка с Интернет на вещите, които включват обработка на данни, управление на устройства, визуализация на производството и интегриране към други системи. Като част от пакета ще получите и поддръжка по отношение на инсталационния процес и интегрирането на мрежи от доставчици, които ползват технологии за Интернет на вещите, различаващи се от SigFOX, LoRaWaN и NB. В допълнение следва да отбележим, че LOTT платформата е гъвкава и може да бъде пригодена към специфичните изисквания на всеки клиент.

НЕКА ДА ЗАПОЧНЕМ

1

АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ НА РЕШЕНИЕ

Анализиране на вашите процеси, предлагане на подходящи казуси относно употребата и проектиране на решение.

2

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ

Въвеждане на пилотния проект, включително чрез комуникация с мрежовите доставчици, наблюдение и поддръжка.

3

ВАЛИДИРАНЕ

Проверка на резултатите от пилотния проект и дребни корекции по финалното решение.

4

РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИНТЕРНЕТ НА ВЕЩИТЕ И ПОДДРЪЖКА

Въвеждане на решението във връзка с Интернет на вещите и предоставяне на поддръжка и консултации.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС