УПРАВЛЯВАНИ УСЛУГИ

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

НАШЕТО ПОРТФОЛИО ОТ УПРАВЛЯВАНИ УСЛУГИ

УПРАВЛЯВАНИ МРЕЖОВИ УСЛУГИ

Нашите талантливи екипи разполагат с всички необходими умения, инструменти и опит, за да подобрят осезаемо вашите услуги с подкрепата на компания, която е постигнала най-големите постижения на пазара.

“Соитрон” ще ви помогне да оптимизирате ИТ инвестициите си и да подобрите работата на своята мрежа чрез предоставяните от нас управляваните мрежови услуги. Ние предлагаме цялостен набор от услуги, които могат да ви помогнат да преодолеете всички предизвикателства на мрежата, без значение колко големи или малки са те.

УПРАВЛЯВАНИ УСЛУГИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПЛАТФОРМИ

Ние знаем как да проектираме, прехвърляме, мигрираме и администрираме вашия център за данни, с ключово ударение върху достъпността и надеждността.

Нашите опитни служители и техническите ни познания не само ще оптимизират вашите услуги, но освен това ще подобрят и бюджета ви като ви предоставят възможност да се фокусирате върху основния си бизнес.

Със своите управлявани услуги, базирани на споразумения за нивата на обслужване, ние поддържаме вашите центрове за обработка на данни в изрядно състояние и ви предоставяме възможност да почерпите от опита, натрупан от “Соитрон” през последното десетилетие по отношение на управлението на различни сървърни OS платформи, уеб услуги и портали, бази данни, съобщителни услуги, съхранение и системи за възстановяване на данни.

УПРАВЛЯВАНО БЮРО ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

Повече от 10 години съчетаваме многоезичен, добре подготвен екип за подпомагане с успешни решения за наблюдение, интегрирани в Централната система за поддръжка на “Соитрон” (ЦС), така че да предоставим на своите клиенти гъвкави модели за работа, които да отговарят на изискванията на техните проекти и на бюджета им.

Ние сме наясно, че разходите, свързани с бизнес процесите в ИТ инфраструктурата могат да се натрупат и че същите имат важно значение. Позволете ни да прегледаме вашата настройка на режийните разходи и да изберем решение, което да оптимизира операциите ви или чрез услуги за увеличаване на персонала в най-подходящите локации с оглед на спестяването на разходи, или чрез напълно управлявана услуга на базата на каталог с услуги, при които се заплаща за конкретно действие.

УПРАВЛЯВАНИ УСЛУГИ НА РАБОТНИЯ ПЛОТ

Вие създавате своята ИТ политика, независимо дали става дума за обединена OS платформа или за гъвкава BYOD стратегия.

Ние управляваме както операциите, така и преходите, като същевременно ви предоставяме възможност да контролирате разходите, управлението на активи и поддържането на лицензи. Нашият опитен екип поема ежедневна отговорност за администрирането на потребителските ви платформи.  Управляваме вашата среда на работния плот като гарантираме нейната функционалност, оптимизираната компютърна мощност и прилагането на съвременни софтуерни технологии.

УПРАВЛЯВАН АУТСОРСИНГ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

Ние разполагаме с над десет години опит в управлението на ИТ операции и инфраструктурен аутсорсинг и предоставяме цялостни решения, които съчетават изискванията ви по отношение на доставката, инсталирането и логистиката, съобразени с вашите бизнес нужди.

Днес повече от всякога над ИТ отделите тегне напрежение да подобряват своите услуги, да увеличават продуктивността и да намаляват разходите. “Соитрон”, в качеството му на едно от най-добрите дружества за аутсорсинг на бизнес процеси за региона, може да ви помогне да оптимизирате своите процеси чрез нашите най-подходящи локации за предоставяне на услуги с цел спестяване на разходи с възможност за увеличаване на персонала или чрез управлявани услуги на базата на каталог с услуги, при които се заплаща за конкретно действие.

КАК ПРЕДОСТАВЯМЕ СВОИТЕ УСЛУГИ

Ние от “Соитрон” предлагаме решения на световно ниво на клиенти от цял свят.

Нашата история обхваща повече от две десетилетия на предоставяне на подобрени мрежови услуги, които преодоляват бизнес предизвикателствата пред нашите клиенти, подобряват производителността им, поддържат процеса по предоставяне на услуги и същевременно намаляват общите разходи.

Ние работим в съответствие с най-добрите практики на библиотеката за инфраструктура на информационните технологии в индустрията и притежаваме богат набор от знания, опит в областта и технологично превъзходство, което постигаме с помощта на нашите напълно обучени, квалифицирани и опитни екипи.

НАШИТЕ МОДЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Специализиран модел за предоставяне на услуги

 • Специализиран екип за предоставяне на услуги
 • Строги споразумения за нивата на обслужване и ключови показатели за ефективност
 • Инструменти за продуктивност – билети за отчитане на работния процес, бюро за обслужване, отдалечено управление, наблюдение, отчитане
 • Ежеседмични/ежемесечни прегледи на качеството на споразуменията за нивата на обслужване, докладване на споразуменията за нивата на обслужване и отчитане на ключовите показатели за ефективност, препоръки за подобряване на ефективността

 

ТЕХНОЛОГИЧНА РАМКА

 • Наблюдение – инструмент за наблюдение в мрежата HP OVO, инструмент с отворен код Zabbix, Централа за поддръжка – уеб базирана система, разработена за вътрешно ползване
 • Размяна на казуси – вашият специализиран инструмент за ползване за вътрешни цели си взаимодейства с инструмента на централата за поддръжка на “Соитрон”
 • Портал за достъп на клиенти – директен достъп до собствените споразумения за нивата на обслужване, билети за отчитане на работния процес, изготвяне и изпращане на имейли с уведомления до клиентите
 • iTop

СПОДЕЛЕНИ УСЛУГИ

 • Екип за предоставяне на споделени услуги
 • Строги споразумения за нивата на обслужване и ключови показатели за ефективност
 • Инструменти за продуктивност – билети за отчитане на работния процес, бюро за обслужване, отдалечено управление, наблюдение, отчитане
 • Ежеседмични/ежемесечни прегледи на качеството на споразуменията за нивата на обслужване, докладване на споразуменията за нивата на обслужване и отчитане на ключовите показатели за ефективност, препоръки за подобряване на ефективността

 

ТЕХНОЛОГИЧНА РАМКА

 • Наблюдение – инструмент за наблюдение в мрежата HP OVO, инструмент с отворен код Zabbix, Централа за поддръжка – уеб базирана система, разработена за вътрешно ползване
 • Размяна на казуси – вашият специализиран инструмент за ползване за вътрешни цели си взаимодейства с инструмента на централата за поддръжка на “Соитрон”
 • Портал за достъп на клиенти – директен достъп до собствените споразумения за нивата на обслужване, билети за отчитане на работния процес, изготвяне и изпращане на имейли с уведомления до клиентите
 • iTop

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА

 • Набор от високо квалифицирани и талантливи човешки ресурси
 • Многоезични ресурси
 • Гъвкавост за увеличаване или понижаване на броя на персонала
 • Специализиран бизнес партньор в областта на човешките ресурси
 • Покриване на всички часови зони 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, в зависимост от потребностите
 • Специализиран бизнес партньор в областта на човешките ресурси

 

ТЕХНОЛОГИЧНА РАМКА

 • Инструмент за набиране на персонал, който си взаимодейства с порталите за търсене и предлагане на работа и със социалните мрежи в 8 държави, обхващащи пазар на труда, съдържащ над 100 милиона души
 • Microsoft Dynamics AX ни позволява да управляваме ефективно персонала си
 • Нашият собствен набор от инструменти за управление на работната ръка съчетава както планирането на смените, така и проследяването на присъствието
 • Нашите специализирани центрове за обучение и тестване (Pearson VUE и Prometric) ще улеснят работата ви като ви предоставят услуги на място, както и услуги, свързани с електронно обучение.
 • Специализиран бизнес партньор в областта на човешките ресурси

КАЗУС: “ATRIUM EUROPEAN MANAGEMENT NV” (ATRIUM)

КЛИЕНТЪТ

Atrium може да се похвали с впечатляващо портфолио, съдържащо повече от 150 основни обекта, свързани с предлагането на хранителни продукти, и търговски центрове из Европа, на стойност 2,5 милиона евро, разпръснати в повече от 10 европейски локации. Бизнесът изисква най-модерната ИТ система, която да предостави възможност на служителите на компанията да извършват ежедневните си дейности без отлагане или престой.

1

НАКРАТКО

Първоначално на “Соитрон” бе възложено завършването на малък проект за рационализиране на системи в неговите регионални офиси в цяла Централна Европа. След успешното приключване на тази задача, мисията на “Соитрон” беше допълнена с поемане на отговорността за цялото ИТ функциониране на Atrium - от център за данни в Амстердам до поддръжка, поддържане и разширяване на цялата мрежа на компанията.

2

РЕЗУЛТАТЪТ

С течение на годините услугите, предоставяни от “Соитрон” се разшириха заедно с бизнеса на Atrium, като днес “Соитрон” продължава да носи цялостната отговорност за сложната ИТ система, която е измерима и напълно синхронизирана с разстежа и бъдещите цели на бизнеса на дружеството.

3

ПРОЕКТ ЗА HP – ЦЕНТЪР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ

КЛИЕНТЪТ

Центърът за провеждане на операции за развитие (ЦПОР) на HP е натоварен с отговорността за предоставяне на поддръжка на глобалните потребители на HP с покриване на целия жизнен цикъл на даден продукт: поддръжка на процесите на планиране, обществените поръчки, управлението на поръчките, фактурирането, изпращането, управлението на активите и унищожаването. HP трябва да ръководи ЦПОР едновременно с прецизност и при спазване на водещите стандарти в интустрията заради критичното значение на предоставяната поддръжка.

1

НАКРАТКО

Тъй като HP e доставчик на хардуер, софтуер и услуги на световно равнище, клиентите му изискват обслужване на световно ниво след извършването на покупката си. Бизнес очакванията диктуват предоставянето на най-добрите услугите на клиентите, като същевременно HP трябва да вземат предвид и разходите, стойността съобразно получените пари и възвръщаемостта на инвестициите.

2

РЕЗУЛТАТЪТ

“Соитрон” помогна на HP да управлява, рационализира и усъвършенства на своя ЕМЕА център за провеждане на операциите за развитие чрез извършване на иновации, управление на изпълнението и интелигентен подход към аутсорсинга. По време на 10-годишните си взаимоотношения с HP, дружеството “Соитрон” е прилагало своя опит, за да въведе значителни мерки за намаляване на разходите.

3

КАЗУС: “HP ENTERPRISE” – IT SMART – ПРОГРАМАТА ЗА МИГРИРАНЕ

КЛИЕНТЪТ

Дружеството HP Enterprise е най-голямото световно бизнес поделение на HP. То предоставя сървъри, съхранение, софтуер и интформационно-технологични услуги, които осигуряват възможност на корпоративните и средни бизнес клиенти да управляват настоящите си ИТ среди и подпомага трансформирането на тези дружества в ключови фактори в бизнеса.

1

НАКРАТКО

HP се нуждаеше от паневропейски аутсорсинг партньор, който да достави проект за предоставяне на подчертано стриктни управлявани услуги. „Соитрон“ беше назначено от HP да сключи неговата най-голяма европейска сделка за ИТ аутсорсинг до момента, като прехвърли 50 от ключовите му клиенти към нова система за отчитане на работния процес в рамките на 18 месеца.

2

РЕЗУЛТАТЪТ

Ние прехвърлихме 50 европейски бизнеса към Управлението на сървъра на HP. Наборът от инструменти на библиотеката за инфраструктурата на информационните технологии и въвеждането изигра ключова роля за напредъка на този проект. Детайлното управление на проекта си поставяше цели и работеше за постигането на важни етапи и ясно определени срокове. Това осигури максимална ефективност и подпомогна постигането на успех както финансово, така и по отношение на времето.

3

НАШИТЕ ПАРТНЬОРСТВА И СЕРТИФИКАТИ

Ние си партнираме с водещите технологични компании в тази сфера, като това включва Cisco, HP, Avaya, Checkpoint и Ironport, и покриваме пълния жизнен цикъл на вашата мрежова инфраструктура. Сред редиците на нашите партньори можете да откриете:

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС