ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ

През 2013 г. Hewlett-Packard Technology Group (HP) (в момента – HPE, наричано по-долу „HPE”) реши да създаде Център за корпоративни решения в София с цел подпомагане на отдел “Подобряване на продажбите и разработване на решения”. По онова време ръководителите бяха изправени пред предизвикателството да постигнат много амбициозни цели относно растежа на дружеството като започнат да предлагат Услуги по подобряване на продажбите и разработване на решения в Центъра за корпоративни решения. Изборът им се дължеше на висококвалифицираната и достъпна работна ръка в България.
Беше създаден казус 22.03.2019

Изисквания

  • Да установи взаимоотношения със стабилен местен партньор, който да участва в изграждането на Център за корпоративни решения в София с цел подпомагане на отдел “Подобряване на продажбите и разработване на решения”.
  • Да осъществява първично набиране на служители, както и цялостен поток на работа с човешките ресурси.

Решение

  • Модел на Управляваните услуги: промяна на остарелия модел за заемане на служители и превръщането му в иновативен модел вместо това – вместо да заплаща за еквивалента на услугата във вариант при пълно работно време, сега HPE може да бъде фактурирано за оперативните часовете, прекарани в работа по конкретни задачи.

Резултати

Повишен обем от работа.

Постепенно намаляване на цената на конкретна единица работа с до 10% в рамките на три години.

Подобряване на съответствието с установените критерии относно качеството.

Лек преход към модела на управляваните услуги.