ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ

Компанията HPE беше поканена да вземе участие в оферта за техническо решение, предназначена за глобална фирма, извършваща дейност в сферата на селскостопанските продукти и опазването на околната среда. След получаването и анализирането на специфичните изисквания, съдържащи се в искането за предложение, беше изготвен набор от най-различни правни и технически документи и файлове с цел подпомагане на бизнес офертата на HPE.
Беше създаден казус 22.03.2019

Изисквания

  • Потребност от навременно изготвяне на висококачествени материали, предназначени за голяма оферта, в която HPЕ взе участие.
  • Документите трябваше да бъдат изготвени в кратък срок и в съответствие както със стандартите на HPE, така и със специфичните изисквания на някои клиенти.

Решения

  • Форматиране на документите в съответствие със стандартите и изискванията на HPE.
  • Проверка и редактиране, за да бъдат документите прецизно изготвени и съдържанието им да бъде последователно.
  • Установяване на успешна комуникация с лицата за контакт на HPE с оглед на осъществяване на сделката и подсигуряване на безпроблемен работен процес.

Резултати

Завършване на проекта в рамките на стриктни предварително определени срокове.

Бързо приспособяване към изискванията на клиента.

Професионално брандирани материали.