Управлявани услуги за работен плот

Казуси

Вие създавате своята ИТ политика, независимо дали става дума за обединена OS платформа или за гъвкава BYOD стратегия. Ние управляваме както операциите, така и преходите, като същевременно ви предоставяме възможност да контролирате разходите, управлението на активи и поддържането на лицензи. Нашият опитен екип поема ежедневна отговорност за администрирането на потребителските ви платформи.  Управляваме вашата среда на работния плот като гарантираме нейната функционалност, оптимизираната компютърна мощност и прилагането на съвременни софтуерни технологии.

КАК ПРЕДОСТАВЯМЕ СВОИТЕ УСЛУГИ

Нашите партньорства покриват пълния жизнен цикъл на вашата среда на работния плот. В “Соитрон” не просто си сътрудничим с водещите дружества в технологичната индустрия като HP, Microsoft, Lenovo, IBM, Wmare и Landesk, но освен това разполагаме и с най-висшите нива на актредитация и сме инвестирали в множество специализации, които ни позволяват да предоставим на своите клиенти гаранцията, че нашите услуги са най-професионално управляваните услуги за работен плот. Нашият подход и начин на предоставяне на услугите са ни спечелили множество клиенти, партньори и награди в съответната сфера на индустрията.

КАК ПРЕДОСТАВЯМЕ СВОИТЕ УСЛУГИ

Ние предлагаме на клиентите си гъвкави и измерими модели на ангажиране, които подхождат на техните бизнес потребности.

Специализиран модел на доставка

 • Услуги от разстояние или услуги, предоставяни на място
 • Специализиран екип за предоставяне на услуги
 • Строги споразумения за нивата на обслужване и ключови показатели за ефективност
 • Ежеседмични/ежемесечни прегледи на качеството на споразуменията за нивата на обслужване, докладване на споразуменията за нивата на обслужване и отчитане на ключовите показатели за ефективност, препоръки за подобряване на ефективността

Споделени услуги

 • Услуги от разстояние или услуги, предоставяни на място
 • Специализиран екип за предоставяне на услуги
 • Строги споразумения за нивата на обслужване и ключови показатели за ефективност
 • Ежеседмични/ежемесечни прегледи на качеството на споразуменията за нивата на обслужване, докладване на споразуменията за нивата на обслужване и отчитане на ключовите показатели за ефективност, препоръки за подобряване на ефективността

Увеличаване на персонала

 • Набор от високо квалифицирани и талантливи човешки ресурси
 • Многоезични ресурси
 • Гъвкавост за увеличаване или понижаване на броя на персонала
 • Специализиран бизнес партньор в областта на човешките ресурси

КАЗУС “VEOLIA”

“Соитрон” работеше заедно с Veolia (Veolia Energia Slovensko), водещият доставчик на енергийни услуги за Европа, по реализирането на решение за управление на средата на работния плот, което предлагаше допълнителна функционалност на служителите, включително и функция за отдалечен достъп, както и услуги за управление на хардуерни и софтуерни лицензи.

1

Накратко

Veolia се обърна към “Соитрон” с молба да въведем набор от мерки за управлението и подобряването на тяхната бек-офис функционалност. Поради географския обхват на съоръженията на Veolia, които са разпръснати из цяла Словакия, се налагаше решението да бъде приложимо с отдалечен достъп, тъй като пътуването с цел предоставяне на поддръжка на потребителите би било изключително скъпо и времеемко.

2

INTRODUCTION

“Соитрон” въведе решение за управление на средата на работния плот – изгоден и лесен за начин за предоставяне на поддръжка на всички потребители с отдалечен достъп, като бе предвидено и прозрачно докладване по отношение на софтуерните лицензи, както и подобрена сигурност, и други видове поддръжка на компютърни устройства из всички локации на Veolia на територията на Словакия. Като част от работата си по този случай, “Соитрон” въведе пакета LANDesk Management, представляващ интструмент за отдалечено управление, който предоставя достъпна измеримост и може да бъде приложен в кратки срокове.

3

Резултатите

От самото начало резултатите бяха ясни и широкообхватни. Чрез дистанционно управление и обработка на инвентара бяха спестени значителни количества време и пари, като проверката на валидността на ползваните лицензи към момента на закупуването им доведе до последващо спестяване на разходи.

ДРУГИ КЛИЕНТИ

СЪС „СОИТРОН“ ВИЕ СТЕ В СИГУРНИ РЪЦЕ

„Соитрон“ управлява всеки процес в съответствие с най-добрите индустриални практики и предоставя услугите си чрез някой от своите изнесени центрове за предоставяне на услуги.

 • Дистанционно наблюдение с Централата за поддръжка на “Соитрон” (ЦП), инструмент, базиран на библиотеката за инфраструктурата на информационните технологии, който обхваща управлението на отчитане на работния процес и управлението на съвместни основни данни.
 • Този инструмент служи като прозрачен портал за достъп на клиенти и като система за заявки на промени, и си взаимодейства лесно с всяка съществуваща платформа за сервизно обслужване.
 • Нашият специален екип ще притежава пълно умения за работа с технологичните платформи за предоставяне на услугите.
 • Предоставянето на услуги се управлява в съответствие с и се основава на най-добрите индустриални практики и в методологичната среда на библиотеката за инфраструктурата на информационните технологии от специалист, сертифициран в областта на библиотеките за инфраструктурата на информационните технологии, управлението на ИТ услуги и Six Sigma.
 • Проектите се предоставят въз основа на методологията на института за управление на проекти от специалист, който разполага с PMP, Prince или IPMA сертификат.

ПОВЕЧЕ УПРАВЛЯВАНИ АУТСОРСИНГ УСЛУГИ

Управляван аутсорсинг за бизнес процеси

Като добавка към пълния набор от услугите, свързани с ИТ аутсорсинт, ние предлагаме помощ на клиентите си по отнощение на контролирането на разходите, свързани с периферните бизнес процеси. Нека се погрижим за управлението на вашите активи, придобивания и логистика.

Научи повече

Управлявано бюро за обслужване

ИТ бюрото за обслужване е предназначено както за малкия и среден бизнес, така и за корпоративната среда. Повече от 10 години съчетаваме многоезичен, добре подготвен екип за подпомагане с успешни решения за наблюдение, интегрирани в Централната система за поддръжка на “Соитрон” (ЦС).

Научи повече

Управлявана платформа за поддръжка на устройства

Ние разбираме, че достъпността на данните е от особена важност за всеки бизнес. Със своите управлявани услуги, базирани на споразумения за нивата на обслужване, ние поддържаме вашите центрове за обработка на данни в изрядно състояние.

Научи повече

Управлявани мрежови услуги

Ние знаем как да проектираме, прехвърляме и администрираме вашата мрежова инфраструктура. Управляваме мрежата ви, предоставяйки ви сигурен и оптимизиран поток на данни.

Научи повече

Услуги за управление на проекти

Ние се занимаваме с проекти за разработване на инфраструктура и прехвърляне на данни, които предоставят пълен пакет от услуги по отношение на управлението на програми, управлението на проекти и предоставянето на офис за управление на проекти. Можете да разчитате на нашия опит в прилагането на методологиите PMI, IPMA или Prince 2.

Научи повече