УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

казуси

Ние се занимаваме с проекти за разработване на инфраструктура и прехвърляне на данни, които предоставят пълен пакет от услуги по отношение на управлението на програми, управлението на проекти и предоставянето на офис за управление на проекти. Нашите талантливи екипи ще управляват плавния преход на вашите нови клиенти към набора ви от инструменти за продуктивност. В последващата фаза ще бъде осъществен преходът, за да се оптимизират процесите и да се постигне възможно най-добрата продуктивност, като се подобри услугата и същевременно получите по-добър контрол. Това ще ви позволи да се съсредоточите върху основния си бизнес и да намалите общите си разходи

КАК ПРЕДОСТАВЯМЕ СВОИТЕ УСЛУГИ

Независимо дали трябва да допълните проекта си временно с талантливи и квалифицирани човешки ресурси или пък се нуждаете от доверен партньор с доказана на световно ниво способност да управлява вашите проекти от начало до край, със “Соитрон” можете да бъдете сигурни, че ще намерите правилното решение. Ние предлагаме на своите клиенти гъвкавостта, която им е необходима, за да посрещнат изискванията на своите проекти така, както са планирани, независимо дали става дума за краткосрочни или за дългосрочни програми.

НАШИТЕ УМЕНИЯ

Можете да бъдете сигурни, че с нас, Вашите проекти са в добри ръце.

Инвестирането в най-добрите практики за индустрията, технически специализации и в специализацията на нашите Мениджъри на проекти, е от изключителна важност.

Можете да бъдете сигурни, че Вашето портфолио, програми и проекти са ръководени в съответствие с PMI, IPMA или Prince 2 методология.

Доставяме проекти в съответствие с най-добрите практики, нуждите на Вашия проект и бюджетните Ви изисквания.

Ние в “Соитрон” приемаме качеството, най-добрите практики и повишаването на уменията за свой стандарт. Ние не просто насърчаваме своите служители да подобряват техническите си възможности, способностите си да предоставят услуги и да прилагат най-добрите практики, но разполагаме и със собствен технически център за подготовка и обучение, като освен това предлагаме съответните услуги, свързани с това, на пазара. В съответствие с нашето внимание към детайлите и желанието ни да предоставим на нашите клиенти най-добрите решения, нашите ръководители на проекти са опитни, квалифицирани и обучени съобразно най-новите индустриални квалификации.

КАК ПРЕДОСТАВЯМЕ СВОИТЕ УСЛУГИ

Ние предлагаме на клиентите си гъвкави и измерими модели на ангажиране, които подхождат на техните бизнес потребности.

Специализиран модел на доставка

 • Услуги от разстояние или услуги, предоставяни на място
 • Специализиран екип за предоставяне на услуги
 • Строги споразумения за нивата на обслужване и ключови показатели за ефективност
 • Ежеседмични/ежемесечни прегледи на качеството на споразуменията за нивата на обслужване, докладване на споразуменията за нивата на обслужване и отчитане на ключовите показатели за ефективност, препоръки за подобряване на ефективността

Споделени услуги

 • Услуги от разстояние или услуги, предоставяни на място
 • Специализиран екип за предоставяне на услуги
 • Строги споразумения за нивата на обслужване и ключови показатели за ефективност
 • Ежеседмични/ежемесечни прегледи на качеството на споразуменията за нивата на обслужване, докладване на споразуменията за нивата на обслужване и отчитане на ключовите показатели за ефективност, препоръки за подобряване на ефективността

Увеличаване на персонала

 • Набор от високо квалифицирани и талантливи човешки ресурси
 • Многоезични ресурси
 • Гъвкавост за увеличаване или понижаване на броя на персонала
 • Специализиран бизнес партньор в областта на човешките ресурси

КАЗУС “HP ENTERPRISE“
IT SMART – ПРОГРАМА ЗА МИГРИРАНЕ

Дружеството HP Enterprise е най-голямото световно бизнес поделение на HP. То предоставя сървъри, съхранение, софтуер и интформационно-технологични услуги, които осигуряват възможност на корпоративните и средни бизнес клиенти да управляват настоящите си ИТ среди и подпомага трансформирането на тези дружества в ключови фактори в бизнеса.

HP се нуждаеше от паневропейски аутсорсинг партньор, който да достави проект за предоставяне на подчертано стриктни управлявани услуги с цел подобряване на ефективността на 50 от неговите ключови европейски клиенти. Това включваше стандартизацията на старите пакети от работни процеси, които се нуждаеха или от модернизиране, или преоценка, или от преустановяване.

1

Накратко

„Соитрон“ беше назначено от HP да сключи неговата най-голяма европейска сделка за ИТ аутсорсинг до момента, като прехвърли 50 от ключовите му клиенти към нова система за отчитане на работния процес в рамките на 18 месеца.

2

Въведение

„Соитрон“ проведе програма за въвеждане на по-рентабилен модел на извършване на дейностите, който да опрости процеса по въвеждане на нови клиенти на HP. 50 предприятия от цяла Европа бяха задължени да преминат към системата за управление на сървъра на HP, след като използването на три стари платформи бе преустановено.

3

Резултатите

Нашият капацитет за осъществяване на проекти за миграция чрез прилагане на набора от инструменти на библиотеката за инфраструктурата на информационните технологии изигра ключова роля за напредъка на този проект. Детайлното управление на проекта си поставяше цели и работеше за постигането на важни етапи и ясно определени срокове. Това осигури максимална ефективност и подпомогна постигането на успех както финансово, така и по отношение на времето.

ДРУГИ КЛИЕНТИ

СЪС „СОИТРОН“ ВИЕ СТЕ В СИГУРНИ РЪЦЕ

„Соитрон“ управлява всеки процес в съответствие с най-добрите индустриални практики и предоставя услугите си чрез някой от своите изнесени центрове за предоставяне на услуги.

 • Дистанционно наблюдение с Централата за поддръжка на “Соитрон” (ЦП), инструмент, базиран на библиотеката за инфраструктурата на информационните технологии, който обхваща управлението на отчитане на работния процес и управлението на съвместни основни данни.
 • Този инструмент служи като прозрачен портал за достъп на клиенти и като система за заявки на промени, и си взаимодейства лесно с всяка съществуваща платформа за сервизно обслужване.
 • Нашият специален екип ще притежава пълно умения за работа с технологичните платформи за предоставяне на услугите.
 • Предоставянето на услуги се управлява в съответствие с и се основава на най-добрите индустриални практики и в методологичната среда на библиотеката за инфраструктурата на информационните технологии от специалист, сертифициран в областта на библиотеките за инфраструктурата на информационните технологии, управлението на ИТ услуги и Six Sigma.
 • Проектите се предоставят въз основа на методологията на института за управление на проекти от специалист, който разполага с PMP, Prince или IPMA сертификат.

ПОВЕЧЕ УПРАВЛЯВАНИ АУТСОРСИНГ УСЛУГИ

Управлявани услуги за работен плот

Управлението на дейността на вашите потребителски платформи е наша ежедневна отговорност. Ние управляваме вашата среда на работния плот, гарантирайки нейната функционалност. Оптимизираме вашата компютърна мощност и се уверяваме, че ползвате най-съвременните софтуерни технологии.

Научи повече

Управлявано бюро за обслужване

ИТ бюрото за обслужване е предназначено както за малкия и среден бизнес, така и за корпоративната среда. Повече от 10 години съчетаваме многоезичен, добре подготвен екип за подпомагане с успешни решения за наблюдение, интегрирани в Централната система за поддръжка на “Соитрон” (ЦС).

Научи повече

Управлявана платформа за поддръжка на устройства

Ние разбираме, че достъпността на данните е от особена важност за всеки бизнес. Със своите управлявани услуги, базирани на споразумения за нивата на обслужване, ние поддържаме вашите центрове за обработка на данни в изрядно състояние.

Научи повече

Управлявани мрежови услуги

Ние знаем как да проектираме, прехвърляме и администрираме вашата мрежова инфраструктура. Управляваме мрежата ви, предоставяйки ви сигурен и оптимизиран поток на данни.

Научи повече

Управляван аутсорсинг за бизнес процеси

Като добавка към пълния набор от услугите, свързани с ИТ аутсорсинт, ние предлагаме помощ на клиентите си по отнощение на контролирането на разходите, свързани с периферните бизнес процеси. Нека се погрижим за управлението на вашите активи, придобивания и логистика.

Научи повече

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС