Управлявани мрежови услуги

КАЗУСИ

Нашите талантливи екипи имат необходимите умения, инструменти и опит, за да подобрят чувствително вашите услуги и имат зад гърба си подкрепата на компания, постигнала най-високите възможни отличия на пазара.

Soitron ще ви помогне да оптимизирате вашите инвестиции в ИТ и да подобрите работата на мрежите чрез нашите управлявани мрежови услуги. Ние предоставяме пълен набор от услуги, с които можете да намерите решение на мрежовите проблеми, независимо дали те са малки или големи.

Работи според най-добрите практики за ITIL в индустрията и използва богатите познания, експертни умения и отлични технологии от нашите обучени, квалифицирани и опитни екипи.

КАК ПРЕДОСТАВЯМЕ СВОИТЕ УСЛУГИ

Ние от “Соитрон” предлагаме решения на световно ниво на клиенти от цял свят. Нашата история обхваща повече от две десетилетия на предоставяне на подобрени мрежови услуги, които преодоляват бизнес предизвикателствата пред нашите клиенти, подобряват производителността им, поддържат процеса по предоставяне на услуги и същевременно намаляват общите разходи. Ние работим в съответствие с най-добрите практики на библиотеката за инфраструктура на информационните технологии в индустрията и притежаваме богат набор от знания, опит в областта и технологично превъзходство, което постигаме с помощта на нашите напълно обучени, квалифицирани и опитни екипи.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРСТВА

Ние си партнираме с водещите технологични компании в този сектор, а това ни дава възможност да предоставяме най-модерните, надеждни и качествени услуги. Ние не преследваме гръмки титли, за да подсилим портфолиото си, но сме преминали през множество тестове и оценки, за да се снабдим най-високите сертификати и партньорски специализации, налични на пазара, като последните не просто отговарят на изискванията на бизнес дейностите на нашите клиенти, а дори ги надхвърлят.

Ние си партнираме с водещите технологични компании в тази сфера, като това включва Cisco, HP, Avaya, Checkpoint и Ironport, и покриваме пълния жизнен цикъл на вашата мрежова инфраструктура. Соитрон е достигнал най-високото ниво на акредитация и специализация, позволявайки ни да гарантираме на нашите клиенти възможно най-професионално управляваните и надеждни мрежови услуги достъпни на пазара. Нашата отдаденост към доставянето на качествени продукти и удовлетвореност на потребителите, ни спечели многобройни клиенти, партньори и награди в сферата на индустрията.

КАК ПРЕДОСТАВЯМЕ СВОИТЕ УСЛУГИ

Ние предлагаме на клиентите си гъвкави и измерими модели на ангажиране, които подхождат на техните бизнес потребности.

Специализиран модел на доставка

 • Услуги от разстояние или услуги, предоставяни на място
 • Специализиран екип за предоставяне на услуги
 • Строги споразумения за нивата на обслужване и ключови показатели за ефективност
 • Ежеседмични/ежемесечни прегледи на качеството на споразуменията за нивата на обслужване, докладване на споразуменията за нивата на обслужване и отчитане на ключовите показатели за ефективност, препоръки за подобряване на ефективността

Споделени услуги

 • Услуги от разстояние или услуги, предоставяни на място
 • Специализиран екип за предоставяне на услуги
 • Строги споразумения за нивата на обслужване и ключови показатели за ефективност
 • Ежеседмични/ежемесечни прегледи на качеството на споразуменията за нивата на обслужване, докладване на споразуменията за нивата на обслужване и отчитане на ключовите показатели за ефективност, препоръки за подобряване на ефективността

Увеличаване на персонала

 • Набор от високо квалифицирани и талантливи човешки ресурси
 • Многоезични ресурси
 • Гъвкавост за увеличаване или понижаване на броя на персонала
 • Специализиран бизнес партньор в областта на човешките ресурси

КАЗУС HEWLETT-PACKARD

Hewlett-Packard е лидер в разработването на технологии и има офиси в повече от 170 държави в целия свят. Със своите продукти – технологии и услуги – се стреми да помага на хората и компаниите да намират решения на проблемите си и да се справят с предизвикателствата.

1

ЗАДАЧАТА

Да има стабилен местен партньор, който да участва в първоначалното развитие на глобален център за ИТ и да осигурява наемането на служители, както и цялостния поток от човешки ресурси, като същевременно непрекъснато работи за намаляване на разходите и опростяване на услугите след започването на сътрудничеството.

2

РЕЗУЛТАТИ

Договорът се променя от увеличаване на служителите до модел за обслужване, намаляване на единичната цена на предоставяните услуги и качествено подобрение посредством по-голяма производителност, мотивация и ангажираност на външните служители. Клиентът постигна ефективен контрол чрез подбрани показатели за подобрение на изпълнението, свързани с установени критерии за качество, намаляване на промените при служителите, подобряване на тяхната удовлетвореност и ангажираност.

ДРУГИ КЛИЕНТИ

СЪС „СОИТРОН“ ВИЕ СТЕ В СИГУРНИ РЪЦЕ

„Соитрон“ управлява всеки процес в съответствие с най-добрите индустриални практики и предоставя услугите си чрез някой от своите изнесени центрове за предоставяне на услуги.

 • Дистанционно наблюдение с Централата за поддръжка на “Соитрон” (ЦП), инструмент, базиран на библиотеката за инфраструктурата на информационните технологии, който обхваща управлението на отчитане на работния процес и управлението на съвместни основни данни.
 • Този инструмент служи като прозрачен портал за достъп на клиенти и като система за заявки на промени, и си взаимодейства лесно с всяка съществуваща платформа за сервизно обслужване.
 • Нашият специален екип ще притежава пълно умения за работа с технологичните платформи за предоставяне на услугите.
 • Предоставянето на услуги се управлява в съответствие с и се основава на най-добрите индустриални практики и в методологичната среда на библиотеката за инфраструктурата на информационните технологии от специалист, сертифициран в областта на библиотеките за инфраструктурата на информационните технологии, управлението на ИТ услуги и Six Sigma.
 • Проектите се предоставят въз основа на методологията на института за управление на проекти от специалист, който разполага с PMP, Prince или IPMA сертификат.

ПОВЕЧЕ УПРАВЛЯВАНИ АУТСОРСИНГ УСЛУГИ

Управлявани услуги за работен плот

Управлението на дейността на вашите потребителски платформи е наша ежедневна отговорност. Ние управляваме вашата среда на работния плот, гарантирайки нейната функционалност. Оптимизираме вашата компютърна мощност и се уверяваме, че ползвате най-съвременните софтуерни технологии.

Read more

Управлявано бюро за обслужване

ИТ бюрото за обслужване е предназначено както за малкия и среден бизнес, така и за корпоративната среда. Повече от 10 години съчетаваме многоезичен, добре подготвен екип за подпомагане с успешни решения за наблюдение, интегрирани в Централната система за поддръжка на “Соитрон” (ЦС).

Read more

Управлявана платформа за поддръжка на устройства

Ние разбираме, че достъпността на данните е от особена важност за всеки бизнес. Със своите управлявани услуги, базирани на споразумения за нивата на обслужване, ние поддържаме вашите центрове за обработка на данни в изрядно състояние.

Read more

Услуги за управление на проекти

Ние се занимаваме с проекти за разработване на инфраструктура и прехвърляне на данни, които предоставят пълен пакет от услуги по отношение на управлението на програми, управлението на проекти и предоставянето на офис за управление на проекти. Можете да разчитате на нашия опит в прилагането на методологиите PMI, IPMA или Prince 2.

Read more

Управляван аутсорсинг за бизнес процеси

Като добавка към пълния набор от услугите, свързани с ИТ аутсорсинт, ние предлагаме помощ на клиентите си по отнощение на контролирането на разходите, свързани с периферните бизнес процеси. Нека се погрижим за управлението на вашите активи, придобивания и логистика.

Read more